ACMIA Despre noi Obiective Membri Contact

ACMIA

Asociatia de Coordonare si Management Integrat al Ambalajelor din Romania (ACMIA) este o asociatie profesionala a carei misiune este reprezentarea intereselor membrilor sai - persoane juridice ce detin licente de operare in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, pentru organizarea si finantarea sistemului de gestionare a ambalajelor si a deseurilior de ambalaje in numele operatorilor economici responsabili, producatori si importatori, colectori - valorificatori, reciclatori - prin reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor comune ale membrilor sai in raport cu autoritatile publice centrale teritoriale si locale din Romania, din Uniunea Europeana precum si in fata altor personae juridice de drept public si privat.

Despre noi

Asociatia de Coordonare si Management Integrat al Ambalajelor din Romania (ACMIA) a fost fondata in 2014 de un grup de 3 organizatii licentiate pentru preluarea responsabilitatii producatorilor in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor anuale ce le revin pentru colectarea, reutilizarea, reciclarea, valorificarea deseurilor de ambalaje.

Asociatia de Coordonare si Management Integrat al Ambalajelor din Romania (ACMIA) este o asociatie deschisa, orientata catre promovarea unui management al deseurilor eficient si durabil.

Scopul Asociatia de Coordonare si Management Integrat al Ambalajelor din Romania (ACMIA) este de a reprezenta interesele membrilor sai in raport cu autoritatile romane si cele ale UE, in ceea ce priveste implicarea si asumarea responsabilitatilor in managementul deseurilor si fata de mediu.

Asociatia pune la dispozitia organizatiilor de transfer de responsabilitate, o platforma de lansare si sustinere a ideilor, informare reciproca si schimb de idei care sa contribuie la utilizarea celor mai bune practici pentru optimizarea performantelor de mediu printr-un management integrat al deseurilor.

Obiective

 • Promovarea intereselor membrilor Asociatiei in raport cu autoritatile romane si publicul din Romania;
 • Prezentarea unui mesaj unitar al membrilor Asociatiei in ceea ce priveste managementul deseurilor de ambalaje;
 • Deschiderea unei platforme de cooperare si schimb de idei intre membrii Asociatiei;
 • Elaborarea de recomandari tip “cele mai bune practici” corespunzatoare preluarii responsabilitatii privind obligatiile legale de gestionare a deseurilor de ambalaje;
 • Imbunatatirea performantelor de mediu prin optimizarea sistemului de management ;
 • Implicarea directa prin initierea si realizarea de studii relevante pentru obiectul de activitate al membrilor Asociatiei, in scopul conformarii cu normele europene si diseminarea rezultatelor acestora;
 • Initierea si derularea de campanii educationale si de constientizare a populatiei privind activitatea de colectare selectiva;
 • Diseminarea informatiilor si obligatiilor legale ale agentilor economici si persoanelor fizice referitoare la actvitatea de colectare a deseurilor;
 • Organizarea de simpozioane, conferinte si comunicari referitoare la obiectul de activitate al membrilor Asociatiei;
 • Asistenta pentru membrii Asociatiei in dezvoltarea acivitatilor in mod durabil ;
 • Promovarea transparentei si liberei concurente in domeniul de activitate al membrilor Asociatiei;

Membri

ECOLOGIC 3R SA
ECOPIM RECYCLING SA
ECO - X SA
RESPO WASTE SA
SOTA GRUP 21 SA

Contact

Str. Luterana, nr. 5, Sc. C, Et. 3, Ap. 22
Bucuresti, Sector 1
office@acmia.ro
www.acmia.ro